Missie:

Care Zorg&Welzijn is een zorgaanbieder die zich heeft gespecialiseerd in het verlenen van multiculturele thuiszorg om de zelfredzaamheid van mensen, in het bijzonder allochtone zorgvragers, te bevorderen.

Kleinschaligheid en vanuit zorg voor de gemeenschap wil de Care Zorg&Welzijn voorzien in een maatschappelijke behoefte om klantgericht de beste betrouwbare dienstverlening te bieden in de regio.

Care Zorg&Welzijn richt zich op het welzijn, participatie en lichamelijk welbevinden. Als in de welzijnsbehoefte goed wordt voorzien, zal de lichamelijke zorgvraag afnemen.

 

Visie:

Tussen de zorgvraag behoefte en het zorgaanbod is er ten opzichte van de grote vergrijzing en de toenemende dementie ontstaat er “hiaten” in het zorgaanbod. Onze wens is om deze hiaten in ze zorg te vervullen en of te dichten.

Care Zorg&Welzijn wil als professionele organisatie betrouwbare kwalitatieve zorgverlening leveren, zodat de kwetsbare doelgroepen, gezond en zolang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en ze te begeleiden in het zorgdoolhof.

Care wil kortom een betrouwbare en transparante partner zijn voor de zorgverzekeraars, gemeenten en de cliënten!